Easy Duplicate Finder 5.27.0.1083

Easy Duplicate Finder 5.27.0.1083

FDRLab, Inc. – 0,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 16 phiếu
4 Stars User Rating
Dễ dàng Duplicate File Finder là một công cụ miễn phí mạnh mẽ, giúp bạn tìm và xóa các tập tin trùng lặp. Làm thế nào bạn có nghĩ rằng, những gì không gian đĩa cứng trên máy tính của bạn bị chiếm đóng bởi tập tin trùng lặp? Dễ dàng Finder trùng lặp sẽ hiển thị cho bạn! Tính năng tìm kiếm thật sự trùng lặp (tập tin với cùng một nội dung); Động cơ tìm kiếm mạnh mẽ với các tập tin nhanh chóng kiểm tra; Nhị phân đầy đủ (byte bởi byte) so sánh; Linh hoạt quét cài đặt; Thêm nhiều thư mục/ổ đĩa để quét; Bảo vệ hệ thống tập tin và thư mục; Giao diện người dùng tiện lợi; Nâng cao quản lý tập tin trùng lặp – loại bỏ chỉ trùng lặp không cần thiết; Hỗ trợ unicode đầy đủ; Xuất chuyển danh sách các bản sao để HTML, TXT

Tổng quan

Easy Duplicate Finder là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi FDRLab, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.875 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Easy Duplicate Finder là 5.27.0.1083, phát hành vào ngày 14/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.7, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

Easy Duplicate Finder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,9MB.

Người sử dụng của Easy Duplicate Finder đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Easy Duplicate Finder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 11.875 UpdateStar có Easy Duplicate Finder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản